» » » »

Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v - .

Thông tin chung về Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v.

Name: Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v

Version:

Users viewed: 333

Downloads: 167

Comments: 0

Category: Ứng dụng văn phòng

Giấy phép:

Date added: 14 Jun, 2011 - by Albert Phan

Time updated: 14 Jun, 2011


Operating System: Windows

Short description:

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

<div id="ctl00_QTM_ctrlDownloadLink_detail_info" style="padding-left: 30px;"><div align="justify">

<p><strong>Điểm nổi bật của Nitro PDF Reader 1.4 beta so với các phần

mềm đọc file PDF khác chính là ngoài chức năng xem nội dung của file

PDF, phần mềm còn cho phép người dùng chỉnh sửa và can thiệp vào bên

trong file PDF.</strong><br>

<br>

Adobe Acrobat Reader và Foxit Reader có lẽ là 2 phần mềm đọc file PDF

thông dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên, ngoài chức năng mở và đọc file, 2

công cụ trên không hỗ trợ các chức năng xử lý cần thiết khác.<br>

<br>

Nitro PDF Reader 1.2 là phần mềm miễn phí, không chỉ cho phép đọc file

PDF, mà còn có thể xử lý file, trích xuất nội dung file cũng như tạo

file PDF từ các định dạng file khác nhau.<br>

<br>

Ấn tượng ban đầu với Nitro PDF Reader đó là giao diện của phần mềm

phong cách ribbon (các nhóm chức năng được gộp vào chung 1 tab trên

menu), khá giống với giao diện của Microsoft Office 2010. Điều này giúp

người dùng có cảm giác quen thuộc với một phần mềm duyệt văn bản.</p>

<div align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF400.jpg"></a></div>

<p>Điểm nổi bật của Nitro PDF Reader so với các phần mềm đọc file PDF

khác chính là ngoài chức năng xem nội dung của file PDF, phần mềm còn

cho phép người dùng chỉnh sửa và can thiệp vào bên trong file PDF.<br>

<br>

Với giao diện Ribbon, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các công cụ tương ứng để can thiệp vào file PDF ở tab Tasks.</p>

<div align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF1.jpg"></a></div>

<p>Các file PDF được mở sẽ chứa trên các tab khác nhau, tương tự như trên các trình duyệt web thông dụng hiện nay.</p>

</div></div>

<span style="color: rgb(255, 51, 255);"><strong><br></strong></span>

<p>Tại đây, bạn có thể chọn và đánh dấu một đoạn nội dung bất kỳ để làm

nổi bật đoạn nội dung đó. Để làm điều này, bạn nhấn chọn mục <strong>Highlight</strong> trên menu, sử dụng chuột kéo và khoang vùng khu vực nội dung cần đánh dấu.</p>

<div align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF2.jpg"></a></div>

<p>Sau khi đánh dấu đoạn nội dung quan trọng, bạn có thể kích vào mục

đã đánh dấu để thêm phần chú thích cụ thể cho những nội dung này. Những

ô để điền nội dung chú thích có thể kéo, thả và di chuyển để thuận tiện

cho việc hiển thị trên nội dung.</p>

<div align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF3.jpg" border="1"></a></div>

<p>Để xóa những đoạn chú thích đã chèn vào file, kích chuột phải vào các đoạn chú thích và chọn <strong>Delete</strong>.<br>

<br>

Ngoài những đoạn chú thích, bạn cũng có thể chèn thêm nội dung văn bản vào bên trong file PDF. Để làm điều này, chọn <strong>Text Type</strong> trên menu. Kích chuột vào vị trí bạn muốn chèn nội dung trên file PDF và bắt đầu điền nội dung. Để kết thúc, nhấn vào nút <strong>Click to Finish từ menu</strong>.</p>

<div align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF4.jpg"></a></div>

<p>Sau khi tiến hành các bước thay đổi và can thiệp trên nội dung file PDF, bạn chọn <strong>File -&gt; Save</strong> để lưu lại những sự thay đổi đó.<br>

<br>

<em><strong>Trích xuất nội dung từ file PDF:</strong></em><br>

<br>

Một tính năng hữu ích khác của Nitro PDF đó là trích xuất văn bản tùy chọn từ nội dung file PDF. Để làm điều này, bạn nhấn nút <strong>Select</strong> từ menu, sau đó, sử dụng chuột kéo và thả để đánh dấu nội dung cần trích xuất nội dung. Sau đó, kích chuột phải, chọn <strong>Copy Text</strong> (hoặc nhấn Ctrl-C) để sao chép vùng đánh dấu.</p>

<div align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF5.jpg" border="1"></a></div>

<p>Bây giờ, bạn có thể sao chép nội dung này ra 1 phần mềm soạn thảo

văn bản khác (tốt nhất là Word), hoặc sao chép vào nội dung email,

website… để phục vụ mục đích sử dụng.<br>

<br>

Trong trường hợp bạn muốn trích xuất toàn bô nội dung (văn bản), hoặc

hình ảnh từ file, bạn có thể chọn chức năng Extract Text (hoặc Extract

Images). Do 2 chức năng này tương tự nhau, nên Dân trí chỉ giới thiệu

chức năng trích xuất nội dung văn bản. Với cách thức trích xuất toàn bộ

hình ảnh từ file PDF, bạn tiến hành hoàn toàn tương tự.<br>

<br>

Sau khi nhấn nút, hộp thoại <strong>Convert PDF to Plain Text </strong>hiện ra. Tại mục <strong>Folder</strong> ở <strong>Output</strong>, bạn chọn <strong>Specific Folder</strong>, rồi nhấn nút <strong>Browser</strong> để chọn vị trí lưu file sau khi trích xuất (mặc định, file sẽ được lưu cùng thư mục với file PDF gốc). Cuối cùng, nhấn nút <strong>Convert</strong> để quá trình trích xuất diễn ra.</p>

<div align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF6.jpg"></a></div>

<p>Điểm hạn chế của phần mềm là chỉ trích xuất nội dung và lưu vào file

định dạng txt (thuần văn bản), nên không giữ được các format, cách thức

trình bày của văn bản gốc.<br>

<em><strong><br>

Tạo file PDF từ định dạng file bất kỳ:</strong></em><br>

<br>

Với tính năng này, bạn có thể chuyển đổi các file văn bản, hình ảnh…

chuyển thành file PDF. Với cách thức này, khả năng bảo vệ nội dung của

file sẽ được cải thiện, tránh bị chỉnh sửa hoặc sao chép.<br>

<br>

Để thực hiện điều này, bạn nhấn nút <strong>Creat from File</strong> trên menu phần mềm.<br>

<br>

Tại hộp thoại hiện ra, nhấn <strong>Browser</strong> để chọn file cần chuyển đổi sang PDF, mục <strong>Save PDF to</strong>, chọn <strong>Specific Folder</strong>, nhấn nút <strong>Browser </strong>để chọn vị trí lưu file sau khi chuyển đổi. Cuối cùng nhấn nút <strong>Creat</strong> để quá trình chuyển đổi diễn ra.</p>

<p align="center"><a href="http://download.com.vn/office+software/21792_nitro-pdf-reader-64-bit.aspx?op=download" class="img_lnk"><img alt="" src="http://download.com.vn/Data/Image/VanPhong/092010/10NitroPDF7.jpg"></a></p>

Phần mềm Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: . Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v ngay

Tìm thêm: .

Giao diện


Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v

Thảo luận về "Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Nitro PDF Reader (64-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v hoặc liên quan

Nitro PDF Reader (32-bit) - chỉnh sửa và can thiệp v

Nitro Reader
Trình đọc và xử lý tập tin PDF chuyên nghiệp

Nitro Reader
Trình đọc và xử lý tập tin PDF chuyên nghiệp

Nitro Reader
Trình đọc và xử lý tập tin PDF chuyên nghiệp

Nitro PDF Express (64-bit)
Phần mềm chuyển đổi PDF

eXPert PDF Reader
Xem và chỉnh sửa tài liệu PDF miễn phí

Nitro PDF Professional (64 bit) - là phần mềm tạo và

Nitro PDF Professional (32 bit) - là phần mềm tạo và

Free PDF Text Reader
Chuyển đổi PDF sang văn bản miễn phí

Altarsoft PDF Reader
Phần mềm chỉnh sửa tập tin PDF

Adobe Reader for Windows Phone
Ứng dụng đọc file PDF

Nitro for iOS
Game đua xe 3D miễn phí cho iPhone/iPad

Nitro PDF Professional 6.0.1.8 - ứng dụng tạo và ch

Cool PDF Reader
Phần mềm đọc file PDF như Adobe Reader

Foxit PDF Reader 2.2 build 2129
Tiện ích đọc cac file PDF gọn, nhẹ, miễn phí

Black Block PDF Reader for iOS
Trình đọc PDF cho iPhone

Free PDF Reader
Phần mềm đọc và chỉnh sửa file PDF miễn phí

Foxit Reader
Phần mềm đọc file PDF tốt nhất

CopySafe PDF Reader
Bảo vệ tài liệu PDF

Foxit Reader
Xem, chỉnh sửa và chú thích tập tin PDF


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Photoshop Online | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2016 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.94, request_method: POST, time: 09 February, 2016 15:34:38 (HANOI - VIETNAM).