» » » »

Mozilla Firefox Tiếng Việt - Trình duyệt Web tiếng Việt.

Thông tin chung về Mozilla Firefox Tiếng Việt.

Name: Mozilla Firefox Tiếng Việt

Version: 24.0

Users viewed: 368

Downloads: 186

Comments: 0

Category: Internet - email

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 27 Oct, 2013 - by Hien Smile

Time updated: 27 Oct, 2013


Operating System: Windows

Short description: Trình duyệt Web tiếng Việt

Platform/OS: Microsoft Windows/ Windows 2003/ Windows 7/ Windows 8/ Windows Vista/ Windows XP/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

Mozilla Firefox là một trình duyệt miễn phí, được phát triển bởi cộng đồng phi lợi nhuận trên toàn thế giới với mục đích lấy lại quyền lợi của người dùng trên web.

Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang hơn trình duyệt khác và một số tính năng mà bạn có thể sử dụng mỗi khi trực tuyến. Phiên bản Mozilla Firefox tiếng Việt giúp bạn duyệt web nhanh chóng mà không gặp phải vấn đề về ngôn ngữ.

Ngoài những tính năng cũ Mozilla Firefox 24được trang bị những tính năng mới: