» » » »

Mẫu Hợp đồng lao động - Ban hành theo Thông tư của bộ LĐ-TBXH.

Thông tin chung về Mẫu Hợp đồng lao động.

Name: Mẫu Hợp đồng lao động

Version:

Users viewed: 144

Downloads: 82

Comments: 0

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 7 Oct, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 7 Oct, 2013


Operating System: Windows

Short description: Ban hành theo Thông tư của bộ LĐ-TBXH

Platform/OS: Microsoft Windows/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

Bộ tài liệu này bao gồm nội dung Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các phụ lục đi kèm thông tư. Phụ lục đi kèm bao gồm 03 mẫu:

<ul type="square">

<li>Mẫu hợp đồng Lao động</li>

<li>Mẫu phụ lục HĐ Lao động</li>

<li>Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc</li>

</ul>

Mẫu Hợp đồng Lao động được được cấp từ Bộ LĐ-TBXH

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Tên đơn vị: .......

Số: ....................

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quốc tịch:

Chức vụ:

Đại diện cho (1): Điện thoại:

Địa chỉ:

Và một bên là Ông/Bà: Quốc tịch:

Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.

Nghề nghiệp (2):

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... tại

Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loai hợp đồng lao động (3):

- Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

- Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..

- Địa điểm làm việc (4):

- Chức danh chuyên môn: Chức vụ (nếu có):

- Công việc phải làm (5):

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (6)

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc (7):

- Mức lương chính hoặc tiền công (8):

- Hình thức trả lương:

- Phụ cấp gồm (9):

- Được trả lương vào các ngày………….hàng tháng.

- Tiền thưởng:

- Chế độ nâng lương:

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):

- Chế độ đào tạo (11):

Những thỏa thuận khác (12):

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ...

- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm .....

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Phần mềm Mẫu Hợp đồng lao động có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: Microsoft Windows. Mẫu Hợp đồng lao động được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Mẫu Hợp đồng lao động ngay

Tìm thêm: download hợp đồng mẫu, tải mẫu hợp đồng lđ, tải mẫu hợp đồng, hợp đồng lao động mẫu, hợp đồng ld, mẫu hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, thông tư 21 2003 tt blđtbxh, chuyển trả trợ cấp thôi việc, mẫu hợp đồng lao động, download mẫu hợp đồng lao động, download mẫu hợp đồng lao động free, free mẫu hợp đồng lao động download, .

Giao diện


Mẫu Hợp đồng lao động

Thảo luận về "Mẫu Hợp đồng lao động" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Mẫu Hợp đồng lao động hoặc liên quan

Mẫu Hợp đồng lao động (Mẫu 1)
Theo bộ LĐ-TBXH

Mẫu giấy phép lao động
Theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH

Hợp đồng lao động
Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Biểu mẫu quyết định nghỉ việc

Sửa đổi về bộ luật lao động
Luật lao động thương mại

Bộ luật lao động
Những điểm mới trong bộ luật

Hợp đồng lao động thời vụ
Biểu mẫu hợp đồng

Lâm sàng và mô bệnh học lao thanh quản
Phương pháp nghiên cứu bệnh lao thanh quản

Thông tư số 03/2014/TT - BLĐTBXH
Hướng đẫn thi hành luật lao động.

Mẫu phụ lục hợp đồng
Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng cộng tác viên
Biểu mẫu hợp đồng lao động

Quy chế lương
Biểu Mẫu Quy chế lương

The Scruffs - Hãy lao vào một cuộc chơi với gia đ

WorkPause - có những khoảng nghỉ giải lao điều

WinPcap
Bắt các gói dữ liệu mạng

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Mẫu đơn trình báo công an
Biểu mẫu thủ tục hành chính

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương

Capsa Packet Sniffer
Khắc phục sự cố mạng

NetSetMan
Chương trình quản lý thiết lập cấu hình mạng


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Photoshop Online | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2016 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.39.223, request_method: GET, time: 02 February, 2016 12:58:32 (HANOI - VIETNAM).