» » » »

Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung năm 2007.

Thông tin chung về Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12.

Name: Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12

Version:

Users viewed: 129

Downloads: 253

Comments: 0

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 30 Jul, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 7 Feb, 2014


Operating System: Windows

Short description: Luật Sửa đổi, bổ sung năm 2007

Platform/OS: Microsoft Windows/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

QUỐC HỘI

_________

Số: 09/2008/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng:

1. Điều 73 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 73. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

1. Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách.

2. Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng có bộ phận giúp việc.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.”

2. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 74. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng

1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

2. Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.

Ủy ban tư pháp của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

3. Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.”

Điều 2. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2007.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phần mềm Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: Microsoft Windows. Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngay

Tìm thêm: luật phòng chống tham nhũng số 01 2007 qh12, tải luật phòng chống tham nhũng số 01 2007 qh12, tải luật phòng chống tham nhũng 2007, download luật phòng chống tham nhũng, tải luật số 01 2007 qh12, luật chống tham nhũng, luật số 01 2007 qh12, tải luật phòng chống tham nhũng, download luật phòng chống tham nhũng, luật phòng, chống tham nhũng số 01 2007 qh12, download luật phòng, chống tham nhũng số 01 2007 qh12, download luật phòng, chống tham nhũng số 01 2007 qh12 free, free luật phòng, chống tham nhũng số 01 2007 qh12 download, .

Giao diện


Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12

Thảo luận về "Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 hoặc liên quan

Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2012

Luật viên chức số 58/2010/QH12
Dành cho cán bộ viên chức

Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
Luật Số: 09/2008/QH12

Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12
Quy định về cán bộ công chức bầu cử tuyển dụng sử dụng cán bộ công chức

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
Văn bản hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013
Luật số: 40/2013/QH13

Bài dự thi luật phòng chống ma túy
Cuộc thi bài dự thi luật phòng chống ma túy

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 số 44/2009/QH12
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Đề thi tham khảo Luật Ngân hàng
Luyện thi ngành Luật Ngân hàng

100 quy luật bất biến thành công trong kinh doanh
Cuốn sách thực sự cần thiết cho những ai tham gia lĩnh vực kinh doanh

Luật quốc phòng
SỐ 39/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Lý luận Nhà nước và Pháp Luật
Đề tài tiểu luận

Bộ luật lao động
Những điểm mới trong bộ luật

Luật thuế giá trị gia tăng 2008
Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội

Luật thuế thu nhập
Văn bản quy phạm pháp luật

Luật xây dựng
Luật số 16/2003/QH11 của Quốc hội

SQL Injection Tấn công và cách phòng tránh
Luận văn tốt nghiệp

199 Bài tiểu luận chủ nghĩa Mác
Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Sửa đổi về bộ luật lao động
Luật lao động thương mại

Tiểu luận môn Luật Tố tụng dân sự
Tài liệu ngành luật dân sự


Tải phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2015 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.64, request_method: POST, time: 21 November, 2015 11:24:38 (HANOI - VIETNAM).