» » » »

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký - .

Thông tin chung về Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký.

Name: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Version:

Users viewed: 616

Downloads: 180

Comments: 0

Category: Tài Liệu Nghiên Cứu

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 2 Aug, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 2 Aug, 2013


Operating System: Windows

Short description:

Platform/OS: Microsoft Windows/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

Mẫu số: 02/MTK GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:............................................................................................

Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): ..................................................

Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:

Tên đơn vị:

Quyết định thành lập số: ......................... Mã ĐVQHNS:...............................................

Do cơ quan: ......................................................................... Cấp ngày:..........................

Địa chỉ: ................................................................................ Điện thoại:.........................

Họ và tên Chủ tài khoản: ..........................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm: Số...............ngày.........tháng.........năm ..............................................

CMND số: ................. Ngày...... tháng..... năm....... Nơi cấp:.........................................

Tên cơ quan cấp trên: ......................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ....................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ...................................................................................................

Để giao dịch về: ...............................................................................................................

Mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

Chữ ký thứ hai

Chủ tài khoản

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................

1.....................................

2.....................................

Kế toán trưởng

Họ tên:...........................

1.....................................

2.....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................

1.....................................

2.....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................

1.....................................

2.....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................

1.....................................

2.....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................

1.....................................

2.....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................

1.....................................

2.....................................

Mẫu dấu: (1) (2)

............, ngày...... .tháng....... năm ........

Chủ tài khoản (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán:........................................... Tên tài khoản kế toán:.................................................................

Mã cấp NS:......................................................... Mã ĐVQHNS:..............................................................................

(Trong đó:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Ngày bắt đầu hoạt động:.........................................................................................................................................

Có giá trị đến ngày:.................................................................................................................................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Duyệt y

............, ngày....... tháng...... .năm ........

Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN BỔ SUNG

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:.................., ngày.....tháng....năm........

- .........................................................................................................................................................

Phần mềm Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: Microsoft Windows. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký ngay

Tìm thêm: giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký, đề nghị thay đổi mẫu dấu, đề nghị thay đổi chữ ký, thay đổi mẫu dấu, thay đổi chữ ký, đơn đề nghị thay đổi mẫu dấu, đơn đề nghị thay đổi chữ ký, giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký, download giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký, download giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký free, free giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký download, .

Giao diện


Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Thảo luận về "Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký hoặc liên quan

Mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký
Biểu mẫu hành chính

Soda PDF Professional + OCR
Công cụ PDF với công nghệ nhận dạng ký tự

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính
Nghị định 158 về đăng ký và quản lý hộ tịch

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí
Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông

Paper Folding 3D
Hướng dẫn gấp giấy nghệ thuật

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm
Dùng cho nhà trường

Dế mèn phiêu lưu ký for Android
Game Dế mèn phiêu lưu ký

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

IntelliAdmin Network Administrator
Phần mềm hỗ trợ tùy chỉnh, thay đổi và cập nhật

X-Proxy
Thay đổi địa chỉ IP bằng một cú nhấn chuột

X-Proxy
Thay đổi địa chỉ IP bằng một cú nhấn chuột

Fast Image Resizer
Chỉnh sửa và thay đổi kích thước ảnh

Nghị định số 07/2014/NĐ-CP
Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống k

Batch It! Ultra
Tiện ích về hình ảnh thay đổi kích cỡ ảnh, đổi tên, thêm tiêu đề, đổi định dạng ảnh

Quick Photo Resizer
Kéo thả để thay đổi kích cỡ ảnh

Image Resizer Powertoy Clone (32 bit)
Thay đổi kích cỡ của các file ảnh

AZ Image
Thay đổi kích thước ảnh

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Mẫu số 08 MST

Free Hide IP 2.0.6.2
Dấu địa chỉ IP của máy tính

199 Bài tiểu luận chủ nghĩa Mác
Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Photoshop Online | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2016 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.64, request_method: POST, time: 08 February, 2016 02:00:09 (HANOI - VIETNAM).