» » » »

ACsoft SME - Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ.

Thông tin chung về ACsoft SME.

Name: ACsoft SME

Version:

Users viewed: 2,807

Downloads: 1,219

Comments: 1

Category: Phần mềm Việt

Giấy phép: Miễn phí

Date added: 27 May, 2013 - by Dinh Dung

Time updated: 26 Sep, 2013


Operating System: Windows

Short description: Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

Platform/OS: Microsoft Windows/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP/

Download


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm.

[KW]ACsoft SME[/KW] là giải pháp [KW]quản lý tài chính kế toán[/KW] được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

Tuân thủ theo chế độ kế toán:

<ul type="square">

<li>QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này thay thế Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc "Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT" và các Thông tư liên quan</li>

<li>Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</li>

<li>Tích hợp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 2.5.1 của Tổng Cục thuế.</li>

</ul>

Tính năng của ACSoft:

<ul type="square">

<li>Mô hình hoá chức năng, quy trình làm việc bằng sơ đồ trên màn hình</li>

<li>Giao diện trực quan bằng tiếng Việt, dễ nhập liệu</li>

<li>Quản lý tiền tệ theo nhiều đơn vị tiền tệ</li>

<li>Quản lý chi tiết vật tư hàng hoá theo: mã hàng, nhóm hàng, nguồn gốc, kho hàng, nhà cung cấp, người mua, vv…</li>

<li>Quản lý tài sản cố định chi tiết theo: mã tài sản, tên tài sản, nguyên giá, giá trị còn lại, hao mòn luỹ kế, nguồn hình thành tài sản, vv…</li>

<li>Quản lý công nợ phải thu - phải trả chi tiết từng khách hàng theo từng hoá đơn</li>

<li>Quản lý chi phí và tính giá thành đến từng đơn hàng, sản phẩm, công trình</li>

<li>Xác định hiệu quả kinh doanh đến từng ngành nghề, hoạt động kinh doanh, nhóm hàng, mặt hàng, công trình, nhân viên, thị trường</li>

<li>Tất cả các báo cáo đều có thể lọc số liệu theo nhiều tiêu thức khác nhau.</li>

<li>An toàn dữ liệu với tính bảo mật cao, phân quyền chi tiết cho từng kế toán, dễ dàng tích hợp với những chức năng mới phù hợp từng giai đoạn phát triển doanh nghiệp.</li>

</ul>

Một số báo cáo tiêu biểu:

<ul type="square">

<li>Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi.</li>

<li>Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.</li>

<li>Nhật ký chung - Sổ cái.</li>

<li>Sổ theo dõi tình hình TSCĐ: bảng tính khấu hao TSCĐ, thẻ TSCĐ.</li>

<li>Đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả.</li>

<li>Báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hoá, NVL.</li>

<li>Báo cáo giá thành</li>

<li>Báo cáo doanh thu</li>

<li>Báo cáo chi phí</li>

</ul>

Phần mềm ACsoft SME có thể chỉ chạy ổn định trên nền tảng hoặc hệ điều hành: Microsoft Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. ACsoft SME được tải về hoàn toàn miễn phí, PhanMem32 không cung cấp serial numbers, crack hoặc keygen. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển phần mềm này để được thông tin rõ ràng hơn.

Tải ACsoft SME ngay

Tìm thêm: phần mềm kế toán, phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kế toán thương mại dịch vụ, quản lý tài chính kế toán, quản lý tài chính kế toán, acsoft sme, download acsoft sme, download acsoft sme free, free acsoft sme download, phan mem ke toan, phần mềm kế toán miễn phí, kế toán, phần mềm kế toán thuế, download phần mềm kế toán miễn phí, kế toán tai chinh 1, phần mềm kế toán acsoft sme, .

Giao diện


ACsoft SME

Thảo luận về "ACsoft SME" (0).

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tên của bạn *

Địa chỉ email

Nội dung

Rất tiếc! Chưa có bất kỳ thảo luận nào về phần mềm này!

Phần mềm tương tự ACsoft SME hoặc liên quan

Phần mềm kế toán Misa
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp

Tập hợp biểu mẫu sổ kế toán
Tài liệu kế toán

Sách kế toán doanh nghiệp
Hạch toán tài khoản kế toán theo quyết định số 15

MISA SME.NET 2010
Phần mềm kế toán

Phần Mềm Kế Toán - Công Nợ miễn phí
Phần mềm kế toán dành cho cá nhân và doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán - Công nợ
Kế toán công nợ Doanh nghiệp

Kế toán máy
Học kế toán trên máy vi tính

A-Excel Phần mềm kế toán
Bộ phần mềm làm kế toán bằng Excel dành cho người làm kế toán

MISA SME.NET 2012
Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

HVL AcNet Pro
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Avin free editor 2013
Phần mềm kế toán miễn phí

Winta Accounting
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

1C: Kế toán 8 8.2
Phần mềm kế toán tốt nhất

Sách kế toán 2009
Tài liệu cho nghành kế toán

MMT Account-Business A02M1-(A1)
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Accnetiz
Phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp

Tài liệu 15 đề thi kế toán

Bộ biểu mẫu Kế toán tiêu chuẩn ISO
Tài liệu biểu mẫu Kế toán

Lý thuyết kế toán đại cương
Tài liệu tham khảo chuyên ngành kế toán

Kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng
Tài liệu báo cáo thực tập


PhanMem32 được lập trình bởi Albert Phan

Hãy để được cập nhật những thông tin mới nhất


Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Photoshop Online | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại

Copyright © 2006 - 2016 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.94, request_method: POST, time: 06 February, 2016 16:10:45 (HANOI - VIETNAM).